[x] Դ˹ҵҧ
Powered by
 Dokchampahotel   Luangnamtha
Room Facilities

  

   >> ٴ й Դ >>
FUN88  VIEW : 29    
Herman

UID : բ
: 1
ͺ :
:
дѺ : 1
Exp : 20%
к :
ͿŹ :
IP : 192.227.248.xxx

 
: ظ 24 ͹ Ȩԡ¹ ..2564 22:10:22    ѡش觻ѹ

Nh_c v_ Fun88 v_i 10 ng__i th chng ti tin ch_c c t_i 9 ng__i bi_t v_ th__ng hi_u nh ci ny. _y chnh l 1 minh ch_ng ch_ng minh cho s_ n_i ti_ng m h_ c ___c. V_y, nh ci ___c hnh thnh trong hon c_nh v ngu_n g_c nh_ th_ no?

Ngu_n g_c hnh thnh c_a nh ci
Fun88 ___c thnh l_p chnh xc vo ngy 1 thng 6 n_m 2008, t_i nay l 12 n_m ho_t __ng trn th_ tr__ng c c__c. H_ _ c ___c nh_ng b__c _i v cng _n __nh v pht tri_n m_t cch m_nh m_. _i_u ny _ gip h_ ghi ___c tn mnh trong top 3 nh ci uy tn hng __u Chu v top 10 t_i Chu u.

fun88 nha cai dan dau top 1 thuong hieu
Fun88 _ Nh ci d_n __u top 1 th__ng hi_u c c__c hng __u Chu 2021

__n nay, Fun88 lun t_ ho mang __n h_n 10 ngn s_ ki_n th_ thao m_i ngy. Cng v_i _ l h_n 100 t_a __ game bi t_i Casino v cng __ng c_p v chuyn nghi_p. Trong ch_ng ___ng pht tri_n c_a h_, Fun 88 lun _i __u trong vi_c t_o ra sn ch_i c c__c lnh m_nh v an ton.

V_i 5 n_m __u tin ho_t __ng h_ _ vinh d_ ___c nh_n gi_i th__ng danh gi nh_: Asian Operator n_m 2009, Asian Live Gaming Operator of the Year, Asian Operator n_m 2010. Cc gi_i th__ng ny __u ___c EGR Awards do eGaming Review Magazine t_ ch_c v bnh ch_n. _i_u ny khi_n cho s_ tin t__ng c_a h_ trong m_t ng__i ch_i c c__c ngy cng ___c t_ng cao.

Ngoi ra, nh ci chnh th_c m_ r_ng 6 lo_i ngn ng_ giao ti_p cho ng__i ch_i. _ l: Ti_ng Nh_t, ti_ng Vi_t, ti_ng Trung, ti_ng Anh, ti_ng Thi, ti_ng Indonesia. _i_u ny gip cho ng__i ch_i c th_ d_ dng ti_p c_n v t__ng tc v_i nh ci b_ng ngn ng_ ph h_p nh_t.

L __i tc v_i nhi_u __n v_ v th__ng hi_u uy tn
Fun88 c m_t ngu_n v_n c_c m_nh __ c th_ tr_ thnh __i tc c_a nhi_u th__ng hi_u v __i bng trn th_ gi_i. Nh_ vo vi_c lm ny m th__ng hi_u c_a h_ ngy cng ___c nhi_u ng__i bi_t __n h_n. V_y, _u l __i tc _ v _ang h_p tc v_i Fun 88.

Fun88 tr_ thnh __i tc c_a Clb Tottenham Hotspur t_ n_m 2012 __n nay l 8 n_m. _i_u ny gip cho Tottenham Hotspur lin ti_p son ngi v __ch v k_ l_c t_i Cp C1 Chu u v Ngo_i H_ng Anh.
N_m 2015, Fun 88 ti tr_ o thi __u cho Clb Burnley.
Lin ti_p h_p tc v_i Newcastle United FC trong 3 ma gi_i Ngo_i H_ng Anh 2017-20. _i_u ny gip cho nh ci cng ___c nhi_u ng__i trn th_ gi_i bi_t h_n trong nh_ng n_m g_n _y.
Nh ci k thnh cng h_p __ng __i s_ th__ng hi_u v_i nhi_u c_u th_ bng _ huy_n tho_i v tn tu_i. Ch_ng h_n nh_: C_u c_u th_ Robbie Fowler c_a clb Liverpool, NBA Steve Nash _ Huy_n tho_i bng r_, Kobe Bryant _ Huy_n tho_i 4 bng r_ 4 l_n __t danh hi_u All-Star MVP.
Ngoi ra, Fun 88 cn tham gia ti tr_ cho nhi_u gi_i _ua xe __ qu_ng b th__ng hi_u c_a mnh. Ch_ng h_n nh_: Gi_i _ua xe GT Asia Championship, gi_i GT Asia Championship, gi_i v t_ng h_p MMA, One Championship.

 [ ҧԧ ]


Ban Phonexay, Luang Namtha Lao LDR.
Tel : 086-212226, Tel/Fax : 086-212227
E-Mail : contact@dokchampahotel.com
            dokchampahotel@hotmail.com